Cijfers over vluchtelingen: Nederland, Europa & wereldwijd

In de (sociale) media en in de politiek wordt van alles gezegd en geschreven over asielzoekers en vluchtelingen. Het is belangrijk dat in de discussies de goede cijfers worden gebruikt. De hier gepresenteerde cijfers zijn onder andere gebaseerd op het nieuwste rapport van de UNHCR en geven inzicht in wie er bescherming zoeken in Nederland, Europa en wereldwijd. Ook lees je wat de kenmerken zijn van de vluchtelingen die in Nederland bescherming vonden.

Geef misinformatie in het asieldebat geen kans, help mee

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingen in Nederland. Dat doen we onder andere door gevraagd en ongevraagd de publieke discussie te voeden met de juiste cijfers en informatie. Jouw steun is onmisbaar voor ons werk. Help mee en doe een gift.

Ja, ik help mee!

Vluchtelingen in getallen

VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie ‘Vluchtelingen in getallen’ uit. De publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één document terug te vinden. 

Cijfers zijn mensen!
Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over mensen, elk met zijn of haar eigen verhaal. Cijfers kunnen zonder hun context gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Vraag ons daarom gerust om uitleg over de achtergronden.

Hoeveel vluchtelingen komen naar Nederland?Hoeveel vluchtelingen asielzoekers zijn er in Nederland?

In 2020 vragen 13.673 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek aan in Nederland. In 2019 ging het om 22.533 nieuwe asielverzoeken. Het aantal gezinsleden dat zich herenigt met een vluchteling in Nederland is ook gedaald: van 4.179 in 2019 naar 3.863 in 2020. Syrië is in 2020 opnieuw het herkomstland van de meeste asielzoekers, gevolgd door Algerije en Turkije.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Europa?Hoeveel vluchtelingen of asielzoekers zijn er in Europa?

416.860 asielzoekers vragen in 2020 bescherming in een EU-land (zonder Verenigd Koninkrijk), bijna een derde minder dan in 2019. 15% daarvan was afkomstig uit Syrië (63.455 mensen). Duitsland en Frankrijk vangen daarvan samen ruim 40% op.

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?In 2020 zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR becijferde dat er 82,4 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. De laatste drie jaren werd dat trieste record telkens verbroken. Het aantal mensen dat op de vlucht is, is bijna verdubbeld vergeleken met 2010. Bijna 6,7 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. 42% van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. 86% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: