Procedures, wetten & beleid

Procedures, wetten & beleid rond vluchtelingen en asielzoekersAlles over de toelating, opvang, integratie en terugkeer van vreemdelingen is vastgelegd in procedures, wetten en beleid. Hoe is de asielprocedure geregeld? Welke vergunningen zijn er? Wat houdt het Vluchtelingenverdrag in? Hoe zit het met inburgering? Op deze pagina's lees je er meer over.

 • Asielprocedure

  Tijdens de asielprocedure beslist de IND of iemand recht heeft op een verblijfsvergunning. Kijk hoe dat werkt.

  Lees verder
 • Reguliere vergunningen

  Sommige vluchtelingen krijgen een reguliere vergunning. Wat houdt die vergunning precies in?

  Lees verder
 • Gezinshereniging

  Gezinsleden die door hun vlucht gescheiden zijn, hebben recht op gezinshereniging. De voorwaarden zijn zeer streng.

  Lees verder
 • Huisvesting

  Vluchtelingen worden door heel Nederland gehuisvest. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf.

  Lees verder
 • Opvang

  Hoe is de opvang van asielzoekers geregeld in de verschillende stadia van de asielprocedure?

  Lees verder
 • Inburgering

  Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de...

  Lees verder
 • Naturalisatie

  Nederlander worden biedt zekerheid en nieuwe mogelijkheden. Bekijk voordelen en voorwaarden.

  Lees verder
 • Terugkeer

  Asielzoekers van wie het asielverzoek wordt afgewezen, moeten Nederland verlaten. Lees alles over vrijwillig vertrek en uitzetten.

  Lees verder

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: