Belangrijke informatie in je eigen taal

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

Op deze website vind je relevante informatie voor vluchtelingen in je eigen taal: فارسی, Somali, العربية, English, دری, Français, ትግርኛ en Türkçe. Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen onbekend en complex. Zolang je de Nederlandse taal nog niet machtig bent, is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Terwijl je allerlei belangrijke zaken moet regelen. Informatie over deze zaken vind je op deze website.

Situatie Afghanistan

[ Situatie Afghanistan ]

Wij krijgen veel berichten van Afghanen in Nederland die zich grote zorgen maken om familie in Afghanistan.

VluchtelingenWerk beslist niet over de evacuaties. Dit doet de Nederlandse overheid.

Normaal kan asiel pas worden aangevraagd als de asielzoeker in Nederland is. Bij uitzondering probeert de Nederlandse overheid Afghanen te evacueren die voor Nederland werkten in het kader van de Nederlandse bijdragen aan internationale militaire of politiemissies.

De overheid heeft laten weten dat zij nog een beperkt aantal groepen helpt:

  • Nederlanders 
  • ingezetenen van Nederland 
  • tolken die voor de Nederlandse troepen of politiemissie hebben gewerkt
  • andere medewerkers die voor de Nederlandse troepen of politiemissie hebben gewerkt. Het gaat om personen die hebben gewerkt voor Defensie of EUPOL in Afghanistan in een voor het publiek zichtbare functie. Zij moeten kunnen aantonen dat zij ten minste een jaar structureel substantiële werkzaamheden hebben verricht voor Defensie en/of voor een Nederlandse functionaris van EUPOL.
  • ngo-medewerkers die voor een Nederlands ontwikkelingsproject hebben gewerkt. Het gaat om Afghaanse medewerkers van door de overheid gefinancierde projecten op het gebied van sociale vooruitgang, vrede en veiligheid of duurzame ontwikkeling, als zij sinds 1 januari 2018 tenminste een jaar structureel substantiële werkzaamheden hebben verricht in een publieke, zichtbare functie. 
  • Afghaanse leden van risicogroepen die al opgeroepen waren voor evacuatie, maar die het niet gelukt is het vliegveld te bereiken

Mocht je onder een van deze groepen vallen, en heb je nog geen contact gehad met het  Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan raden wij aan om contact op te nemen met het contactcentrum van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/ik-ben-in-afghanistan-en-wil-hier-weg.-wat-kan-ik-doen. Dit kan per telefoon (+31-24-7247247) of whatsapp (+31-6-82387796)  Ngo-medewerkers moeten contact opnemen met de Nederlandse ngo waar ze voor werkten. 

Ben je al in Nederland, maar je gezin nog niet? Dan kun je een aanvraag indienen voor hereniging met je directe gezinsleden als je een asielvergunning hebt. Nederland kent hiervoor een regeling. Het gaat dan om je echtgenoot en thuiswonende, ongetrouwde kinderen tot 25 jaar die in het buitenland verblijven. Graag verwijzen we je voor meer informatie naar de pagina Gezinshereniging op deze website.

Voor overige familieleden bestaat in Nederland helaas geen speciale regeling. Je kunt een reguliere aanvraag doen, maar hiervoor gelden strenge voorwaarden. De kans is dus heel klein dat dit lukt. Soms wordt een uitzondering gemaakt voor familieleden die bijzonder afhankelijk van je zijn en als er niemand anders is die hen kan verzorgen. Voor algemene informatie verwijzen we naar de site van de IND (tabblad Familie, andere reden). Voor persoonlijk advies kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk bij jou in de buurt.

Wij hopen dat je familie in veiligheid is. Voor humanitaire hulp binnen Afghanistan kunnen zij mogelijk contact opnemen met UNHCR of het Rode Kruis (afgka@unhcr.org en int.relation.arcs@gmail.com).


VluchtelingenWerk blijft er bij de Nederlandse overheid op aandringen om Afghanen die vluchten te beschermen.

VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat ook tijdens de ‘corona-crisis’ door. Vluchtelingen kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen. We blijven vragen behandelen. Maar we doen dit de komende tijd op een andere manier. Veel vragen kunnen we via de telefoon of email of whatsapp beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, kan de teamleider van VluchtelingenWerk besluiten dat je een afspraak op ons kantoor krijgt.

Dus: bel of mail je vraag. Kijk voor het telefoonnummer en mailadres op de poster die op ons kantoor hangt.
Of kijk op deze pagina in de rechterkolom (op desktop en laptop) of onderaan (op smartphone) en type in de witte balk je woonplaats in.

Heb je geen contactpersoon bij VluchtelingenWerk? Bel dan naar de corona-helpdesk (pdf): telefoon (085) 580 88 00.

Heb je vragen over gezinshereniging en corona? Neem dan contact op met de locatie van VluchtelingenWerk of zie de website van de IND, met in het Engels informatie over de gevolgen voor de dienstverlening van de IND.

Voor meer informatie over corona:

Niet in Nederland, wel asiel aanvragen?

[ Niet in Nederland, wel asiel aanvragen? ]

Ben je niet in Nederland, maar wil je wel asiel aanvragen voor Nederland?
VluchtelingenWerk beslist niet op asielaanvragen en geeft geen visa af om naar Nederland te reizen. In Nederland onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) namens de overheid of je wel of niet een vluchteling bent

Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland een asielaanvraag bij de IND in te dienen. Hiervoor moet je eerst naar Nederland reizen. Ook is het meestal niet mogelijk een visum te krijgen om naar Nederland te reizen om hier asiel aan te vragen. Lees op deze pagina meer over de asielprocedure in Nederland.

Op deze website vind je een overzicht van vluchtelingenorganisaties die je mogelijk kunnen helpen in het land waar je nu verblijft.

Als je geen asiel krijgt

[ Als je geen asiel krijgt ]

Informatie voor kinderen

[ Informatie voor kinderen ]

Iedere zomer in juli en augustus organiseren we voor vluchtelingkinderen vakantieweken. Er zijn vakanties voor kinderen, jongeren en voor eenoudergezinnen. Benieuwd? Ga naar www.kindervakantieweken.nl

Over VluchtelingenWerk

[ Over VluchtelingenWerk ]

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Onze beroepskrachten en vele vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. Wij baseren ons werk op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Feedback op deze website?

[ Feedback op deze website? ]

Deze website is met zorg samengesteld door VluchtelingenWerk Nederland. Als je een fout ontdekt, laat het ons dan in het Nederlands of Engels weten op forrefugees@vluchtelingenwerk.nl.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.