Doneren met belastingvoordeel

Jouw giften aan VluchtelingenWerk zijn aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van jouw inkomen, krijg je een deel van je gift terug via de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften. Je belastingaftrek is het hoogst als je kiest voor een periodieke gift. 

Belastingaangifte 2020

Als je aangifte Inkomstenbelasting voor 2020 doet, kun je giften en schenkingen aan VluchtelingenWerk Nederland aftrekken. VluchtelingenWerk heeft namelijk een ANBI-status. Als je VluchtelingenWerk opzoekt in de lijst van Anbi’s, krijg je meerdere organisaties te zien met ‘vluchteling’, in de naam. Je vindt ons dan onder ‘Vereniging VluchtelingenWerk Nederland’ gevestigd te Amsterdam.

Het fiscaal nummer / RSIN van VluchtelingenWerk Nederland: 0051.83.935.

Mocht je hier nog vragen over hebben, dan kun je tijdens kantoortijden contact opnemen met onze donateursservice, tel. 020 – 346 72 07.

Wat is het verschil tussen periodieke giften en gewone giften?

Gewone giften
Een gewone gift mag je aftrekken van de belasting. Voor gewone giften geldt wel een drempel. Het bedrag daarboven mag je aftrekken. Er geldt ook een maximumbedrag.

Periodieke giften
Een periodieke gift mag je in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag. Deze vorm van geven leidt tot meer belastingvoordeel. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan:

 • Je gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). VluchtelingenWerk beschikt over zo’n ANBI-verklaring van de Belastingdienst.
 • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (pdf) of een notariële akte
 • In de overeenkomst leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag per jaar schenkt aan VluchtelingenWerk. Je bepaalt zelf of je je jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
 • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift.
 • Giften die je hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift maar als gewone gift. 

Rekenvoorbeelden

Gewone gift
Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van jouw drempelinkomen. Jouw drempelinkomen is bijvoorbeeld € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als je € 450 aan gewone giften geeft, bereken je jouw aftrek zo.

Periodieke gift
Bij een periodieke gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag, zoals bij gewone giften. Je geeft in totaal € 450. Dit bedrag mag dan in zijn geheel worden afgetrokken van de belasting.

  Gewone gift Periodieke gift
Bedrag aan giften € 450 € 450
Het drempelbedrag € 270 (1% van € 27.000) € 0
In totaal af te trekken bedrag € 180 € 450
     

Bron: Belastingdienst

Omdat je met een periodieke gift een hoger bedrag mag aftrekken, levert dit meer voordeel op. Hoeveel dat voordeel precies is, is afhankelijk van jouw inkomen en van de jaarlijks door de overheid vastgestelde tarieven. Voor mensen met een inkomen hoger dan € 68.500,- daalt de aftrek de komende jaren van 43% (in 2021) in stapjes (van 3% per jaar) naar 37,1% in 2023.

De voordelen van periodiek schenken

 • De fiscus betaalt fors mee aan jouw gift
 • Je kunt meer bijdragen zonder dat het je extra geld kost
 • Het is snel en eenvoudig te regelen en zorgt voor jarenlang belastingvoordeel
 • Je ontvangt alle relevante informatie om jouw belastingaangifte over deze donatie in te kunnen vullen
 • Als je dat wilt, kun je dit geld ten goede laten komen aan VluchtelingenWerk

Jouw periodieke schenking in 5 stappen geregeld!

 1. Je opent het Periodiek Schenken formulier (pdf)
 2. Print het uit en vul jouw gegevens in
 3. Stuur het formulier in een envelop terug naar (postzegel is niet nodig):

VluchtelingenWerk Nederland
Antwoordnummer 10096
1000 PA  Amsterdam

4. Na ontvangst van de overeenkomst vullen wij onze gegevens in en sturen wij vervolgens het originele exemplaar weer naar jou terug voor jouw eigen administratie.
5. Je periodieke schenking is geregeld!

Heb je geen printer?

Dan kun je online het Periodiek Schenken formulier en de informatiebrochure aanvragen. Je ontvangt over enkele dagen het formulier met een retourenvelop.

 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over doneren met belastingvoordeel kun je contact opnemen met onze relatiemanager Onno Yska via oyska@vluchtelingenwerk.nl of 020 346 72 15. Hij staat je graag te woord en beantwoordt jouw vragen met plezier. Voor algemene vragen over Periodiek Schenken kun je terecht op Belastingdienst.nl. Of de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: