Afbeelding wat wij doen: 

Wat wij doen voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Hoe brengt VluchtelingenWerk deze missie in de praktijk? Dat lees je op deze pagina's.

 

 • Wat wij doen: in beeld

  VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Met duizenden vrijwilligers ondersteunen wij asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan opbouwen in gemeenten.

  Lees verder
 • Begeleiding tijdens de asielprocedure

  Tijdens de asielprocedure bieden we asielzoekers ondersteuning. We zitten bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en helpen hen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.

  Lees verder
 • Begeleiding bij taal en inburgering

  Door de komst van meer vluchtelingen naar Nederland zijn goede begeleiding en snelle integratie belangrijker dan ooit. Onze projecten en onze duizenden vrijwilligers ondersteunen vluchtelingen om hun plek in onze samenleving te vinden.

  Lees verder
 • Begeleiding naar werk

  Vluchtelingen willen zo snel mogelijk een baan. Om goed te integreren en mee te draaien in de samenleving is het hebben van werk essentieel. Toch is het voor vluchtelingen vaak lastig om aan een baan te komen. Wij helpen hen op weg.

  Lees verder
 • Begeleiding aan kinderen

  VluchtelingenWerk Nederland is de belangenbehartiger van vluchtelingen én dus ook van vluchtelingkinderen. Onze projecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure.

  Lees verder
 • Begeleiding bij gezinshereniging

  Vluchtelingen die gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk is het vaak een ingewikkelde, tijdrovende procedure. Wij bieden gezinnen praktische hulp.

  Lees verder
 • Maatschappelijke begeleiding

  Wanneer vluchtelingen een woning krijgen, komt er veel op hen af: de taal leren, hun weg vinden in een doolhof van regels, een inburgeringscursus regelen en werk zoeken. Onze maatschappelijke begeleiders staan vluchtelingen bij in deze roerige periode en helpen bij hun integratie.

  Lees verder
 • Belangenbehartiging

  Wij zijn de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Lees wat we doen om het beleid te beïnvloeden en de positie van vluchtelingen te verbeteren.

  Lees verder
 • Voorlichting op scholen

  Wij willen jongeren betrekken bij vluchtelingen. Daarom laten wij hen zien waarom mensen vluchten en wat een vluchteling doormaakt na aankomst in Nederland. Dat doen we met speciaal lesmateriaal over vluchtelingen.

  Lees verder
 • Fondsen voor vluchtelingen

  Met twee fondsen ondersteunen we vluchtelingen direct of indirect: het VluchtelingenFonds (ook wel Noodfonds genaamd) en het Draagvlakactiviteitenfonds.

  Lees verder
 • Onze campagnes

  Om het draagvlak voor vluchtelingen te vergroten voeren we campagne. Daarin vragen we extra aandacht voor vluchtelingen. Lees alles over onze huidige campagne en over de campagnes van de afgelopen jaren.

  Lees verder
 • Onze internationale activiteiten

  Ook binnen Europa maken we ons sterk voor vluchtelingen. We werken daarvoor samen met andere vluchtelingenorganisaties, we houden 'Brussel' scherp in de gaten en we hebben diverse Europese projecten.

  Lees verder
 • Onze projecten

  Met onze projecten zetten we ons in om het leven van vluchtelingen te verbeteren. Projecten voor kinderen, voor het leren van de taal of het vinden van werk. Lees er alles over.

  Lees verder
 • Onze standpunten

  Benieuwd naar onze mening over gezinshereniging? Wat we vinden van de asielprocedure? En van grensdetentie? Bekijk al onze standpunten.

  Lees verder
 • Onze resultaten

  Als vluchteling kun je in Nederland altijd rekenen op onze steun. En dat al meer dan veertig jaar! Van begeleiding bij de asielprocedure en ontmoetingen met vluchtelingen tot actievoeren en vrijwilligerswerk, wij maken ons sterk voor...

  Lees verder
 • Successen Strategisch Procederen

  Steeds vaker worden de regels door de overheid te streng uitgelegd. De enige mogelijkheid om daar wat aan te veranderen is zo'n zaak voorleggen aan de hoogste nationale of Europese rechtelijke instantie. VluchtelingenWerk brengt hiervoor...

  Lees verder
 • Één jaar na Moria

  Op 9 september 2021 is het één jaar geleden dat de verwoestende brand plaatsvond in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Ondanks de mooie beloftes van Europese leiders toentertijd onder het motto 'No More Morias', lijkt de situatie voor...

  Lees verder