Standpunt: algemene ambtsberichten

De kwaliteit kan omhoog. En andere informatiebronnen zijn ook belangrijk.
 • Waar gaat het over?

  Een ambtsbericht wordt opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vormt de basis van het landgebonden asielbeleid. De informatie uit het ambtsbericht is erg belangrijk in de asielprocedure. Een rechter beschouwt een ambtsbericht als deskundigenbericht. Dit betekent dat een asielzoeker de informatie alleen bij uitzondering kan weerleggen.

  Naast de ambtsberichten worden ook op Europees niveau landenrapporten uitgebracht. Deze rapporten zijn erg belangrijk voor een gemeenschappelijk Europees landenbeleid.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Bij de beoordeling van asielzaken ligt te veel nadruk op de informatie uit ambtsberichten. Aan andere informatiebronnen, zoals rapporten van mensenrechtenorganisaties en de VN, wordt te weinig waarde gehecht. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dit geconstateerd.

  De afgelopen jaren is de kwaliteit van de algemene ambtsberichten wel sterk verbeterd. Er staat nu bijvoorbeeld duidelijk vermeld of er vertrouwelijke bronnen of tegenstrijdige informatie is gebruikt. Op die manier kan de asielzoeker de informatie uit het ambtsbericht beter controleren of weerleggen.

  Als alle Europese landen over dezelfde landenformatie beschikken vormt dit een goede basis voor een gemeenschappelijk Europees asielsysteem. De gemeenschappelijke landenrapporten moeten van een hoge kwaliteit zijn. Er moet daarom goed geïnvesteerd worden in deze rapporten door de Europese lidstaten.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Betrek in de ambtsberichten en het opstellen van landenbeleid andere objectieve en betrouwbare bronnen, zoals mensenrechtenorganisaties en UNHCR, beter en gelijkwaardiger.
  • Investeer in het tot stand komen van Europese ambtsberichten en gemeenschappelijk Europees landenbeleid.
  • Stel een expertpanel in, waarin UNHCR, NGO's en wetenschappers ambtsberichten en het landgebonden asielbeleid toetsen, en aanbevelingen kunnen doen om de kwaliteit te verbeteren.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: