Standpunt: asielprocedure

De asielprocedure moet eerlijk en zorgvuldig zijn.
 • Waar gaat het over?

  Iedereen heeft recht om asiel aan te vragen. Zo is het ook opgeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De beoordeling of iemand recht heeft op bescherming, maakt de overheid tijdens een asielprocedure. Nederland kent een algemene asielprocedure van acht dagen, hier kun je daar meer over lezen. Hier gaat een rust- en voorbereidingstermijn aan vooraf van minimaal zes dagen.

  Naast de algemene asielprocedure is er voor verschillende groepen asielzoekers nog een aparte versnelde procedure. Onder deze procedure vallen bijvoorbeeld asielzoekers uit landen die de Nederlandse overheid als veilig heeft verklaard, zoals een aantal landen op de Balkan. Ook asielzoekers uit landen waar duidelijk oorlog is, zoals Syrië, gaan deze snelle procedure in. Gedurende de asielprocedure worden asielzoekers opgevangen in opvangcentra.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De asielprocedure moet eerlijk en zorgvuldig zijn. Asielzoekers moeten in alle rust hun verhaal kunnen vertellen, een goede tolk en voldoende rechtsbijstand krijgen. Zij moeten goede informatie krijgen over de procedure. Een versnelde procedure mag nooit ten koste van de zorgvuldigheid gaan. Als hun asielaanvraag wordt afgewezen, hebben asielzoekers het recht om in beroep te gaan.

  Detentie op Schiphol moet worden afgeschaft, vinden wij. Er wordt nu onterecht onderscheid gemaakt tussen asielzoekers die via de lucht of over land Nederland bereiken. Het gaat om kwetsbare mensen die in hun land van herkomst vaak het slachtoffer werden van mensenrechtenschendingen.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Bied asielzoekers een zorgvuldige en eerlijke procedure.
  • Zorg voor kwalitatief goede rechtsbijstand.
  • Leef Europese richtlijnen op het gebied van opvang en procedures na.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: