Standpunt: grensdetentie

Stop vluchtelingen niet langer in de cel.
 • Waar gaat het over?

  De meeste asielzoekers die in Nederland bescherming zoeken, zijn over land gereisd. Zij doorlopen hun asielprocedure in een open asielzoekerscentrum. Een kleinere groep arriveert via luchthavens, zoals Schiphol. Zij worden gedurende een gedeelte van hun asielprocedure opgesloten in een detentiecentrum. Dit kan maximaal vier weken duren.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Detentie op Schiphol moet worden afgeschaft, vinden wij. Er wordt nu onterecht onderscheid gemaakt tussen asielzoekers die via de lucht of over land Nederland bereiken. Het gaat om kwetsbare mensen die in hun land van herkomst vaak het slachtoffer werden van mensenrechtenschendingen.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Grensdetentie moet worden afgeschaft. Deze asielzoekers moeten hun procedure in een open opvangcentrum kunnen doorlopen.
  • Grensdetentie zou alleen mogen worden gebruikt voor vermeende oorlogsmisdadigers.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: