Standpunt: terugkeer

Investeer in duurzame terugkeer.
 • Waar gaat het over?

  Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, krijgen een terugkeerbesluit en moeten Nederland binnen een termijn van 28 dagen verlaten.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De missie van VluchtelingenWerk is dat vluchtelingen in ons land de bescherming krijgen die zij nodig hebben. Als na een zorgvuldige procedure beslist wordt dat bescherming niet, of niet meer, nodig is kan terugkeer aan de orde komen.

  Principes m.b.t. terugkeer

  VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat terugkeer zoveel mogelijk gebeurt volgens een aantal principes.

  • Er moet bij voorkeur sprake zijn van ‘zelfstandig vertrek’, dat wil zeggen dat de (ex-)asielzoeker op basis van goede informatie zelf besluit terug te gaan.
  • Terugkeren moet veilig zijn – zowel bij aankomst op het vliegveld, tijdens de reis naar en op de plek van bestemming in het land van herkomst.
  • De terugkeer moet waardig zijn en er moet een perspectief zijn voor een nieuw bestaan in het land van herkomst.
  • Tot slot wordt de terugkeer gemonitord, om de rechten van de individuele asielzoeker te beschermen en om bij te dragen aan zorgvuldig asiel- en terugkeerbeleid.


  VluchtelingenWerk gelooft erin dat op deze manier duurzame terugkeer mogelijk is.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Zorg voor veilige, humane terugkeer, waarbij de asielzoeker perspectief heeft op het opbouwen van een bestaan in het land van herkomst (duurzame terugkeer).
  • Investeer in projecten gericht op zelfstandige duurzame terugkeer, zowel op nationaal als Europees niveau.
  • Monitor zelfstandige, maar ook gedwongen terugkeer op transparante wijze.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: